PDA

View Full Version : Kim Long Hồng Vỹ - Red Tail Golden  1. Một em Kim long hồng vỹ đẹp
  2. Vũ diệu của rồng dưói ánh sáng mặt trời
  3. Một chú HV đẹp (ST)
  4. KLHV dễ thương
  5. nguyên quán của Kim long hồng vĩ (Scleropages aureus)
  6. Klhv st
  7. Gallery kim long,cao lưng hồng vĩ
  8. đây có phải là KLHV ko bà con
  9. bể mới cá KLHV cũ ....