thank nobdy, bài viết rất có ích cho ngươi mới, sẵn cho mình hỏi cách nhận biết các dòng highback. Mình mới tập chơi cá rồng, đang tinh chọn HB nhưng thấy nhiều dòng quá, ko biết chọn dòng nào để có...