cá size mấy vậy bạn?thổi luồng mạnh quá hay sao mà mình thấy mấy em có bơi có vẻ đuối