Đồng ý với bạn huuchuong. Lần sau ko vào mấy forum này nữa, mấy anh này hay chọc thèm lắm. Ước gì đó là ký thịt ký cá gì thì ra chợ mua ngay về nhậu cho bỏ tức. Nói vậy chứ củng cảm ơn mấy anh đã cho bọn chiêm ngưỡng tí.