nhà bác nào có dư 1 cặp ALASKA con nâu đỏ, hay trang đen,. Đực vs cái nhe ..Ko chó bệnh nhe...muốn đỏi vs con tề tướng lưng gù này thi alo em nhé 0922227279