Em giới thiệu 1 hồ thập cẩm của em. Mong anh em góp ý thêm.

1 con yamabuki ogon
2 con chagoi vang va trang
2 con kohaku
1 con matsuba trang den
2 con chep nhat vay dai
1 con không biết giống gì nhưng có vay grin , nhin giong chagoi nhung lưng lại màu đỏ, tướng rất mập