HUYẾT TUYỂN
GIÁ 4X.000.000 VNDĐ/C: 116A NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU P.ĐA KAO Q.1
SĐT: 0908525888